INNOWACYJNA LOGISTYKA

Kurs Logistyki innowacji składa się z czterech części: Nowoczesne rozwiązania logistyczne, Standardy komunikacji i identyfikowalności, Automatyczna identyfikacja oraz Przyszłość logistyki.

INNOWACYJNA LOGISTYKA

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE

Nowoczesne rozwiązania w TSL i CEP

Systemy informatyczne w logistyce

Symulacja procesów logistycznych

Drony w logistyce

Druk 3D w logistyce

NORMY DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI I IDENTYFIKOWALNOŚCI

Globalne standardy komunikacji

Czym jest identyfikowalność?

Normalizacja w zakresie identyfikowalności

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA

Kody kreskowe

Technologia RFID i dotyczące jej normy

Elektroniczny kod produktu

PRZYSZŁOŚĆ LOGISTYKI

System logistyczny w warunkach logistyki 4.

Internet przedmiotów

Internet fizyczny

NASZE KURSY

PROJEKTOWANIE INNOWACJI

Kurs

Projektowanie innowacji

OD POMYSŁU DO JEGO REALIZACJI

Kurs

Od pomysłu do jego realizacji

ODBIÓR INNOWACJI

Kurs

Absorpcja innowacji

INNOWACYJNA LOGISTYKA

Kurs

Innowacyjna logistyka