ODBIÓR INNOWACJI

Na kursie Absorpcji innowacji dowiesz się o:

Ewolucji podejścia do kreatywnej pracy zespołowej

Cechach osób kreatywnych

DNA innowatora

Myśleniu lateralnym

Roli wizualizacji w pracy twórczej

Przeglądzie metod kreatywnej pracy zespołowej

Przykładowych zastosowaniach metodologii myślenia projektowego

Zasadach, elementach i etapach metodologii myślenia projektowego

Empatii/odkrywaniu

Definiowaniu i organizowaniu

Tworzeniu idei

Prototypowaniu

Testowaniu

Tematach uzupełniających

NASZE KURSY

PROJEKTOWANIE INNOWACJI

Kurs

Projektowanie innowacji

OD POMYSŁU DO JEGO REALIZACJI

Kurs

Od pomysłu do jego realizacji

ODBIÓR INNOWACJI

Kurs

Absorpcja innowacji

INNOWACYJNA LOGISTYKA

Kurs

Innowacyjna logistyka