OD POMYSŁU DO JEGO REALIZACJI

Kurs Od pomysłu do jego realizacji składa się z następujących lekcji:

TEST CHARAKTEROLOGICZNY

Innowacje i proces innowacji

Kreatywność i kreatywne myślenie

Techniki generowania pomysłów

Badania marketingowe

Analiza makrośrodowiska

Analiza mikrośrodowiska i konkurencji

Zachowania klientów

Planowanie projektu

Segmentacja i rynek docelowy

Planowanie strategii biznesowej

Metody zarządzania strategicznego

Podstawy analizy finansowej

Wdrażanie strategii i zarządzanie zmianą w organizacji

Komunikacja i promocja

NASZE KURSY

PROJEKTOWANIE INNOWACJI

Kurs

Projektowanie innowacji

OD POMYSŁU DO JEGO REALIZACJI

Kurs

Od pomysłu do jego realizacji

ODBIÓR INNOWACJI

Kurs

Absorpcja innowacji

INNOWACYJNA LOGISTYKA

Kurs

Innowacyjna logistyka