TESTY KOMPETENCYJNE

Po ukończeniu testu charakterologicznego możesz przystąpić do innego testu kompetencji wybranego specjalnie dla Ciebie

TEST CHARAKTEROLOGICZNY

PROJEKTANT INNOWACJI

WYKONAWCA INNOWACJI

PEWNOŚĆ SIEBIE

MYŚLENIE LATERALNE

WIECZNE NIEZADOWOLENIE

OTWARTY UMYSŁ

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTERDYSCYPLINARNA ŚWIADOMOŚĆ

ZDOLNOŚĆ DO PRZYPADKOWYCH ODKRYĆ

PEWNOŚĆ SIEBIE

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

NEGOCJACJE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZARZĄDZANIE CZASEM

ZDOLNOŚĆ DO PRZYPADKOWYCH ODKRYĆ

Test pewności siebie dotyczy pewności co do własnych możliwości, zdolności i osądów lub przekonania, że można skutecznie stawić czoła codziennym wyzwaniom i wymaganiom

Test inteligencji emocjonalnej dotyczy zdolności do rozpoznawania własnych emocji i emocji innych osób; rozróżniania różnych uczuć i odpowiedniego oznaczania ich; wykorzystywania informacji emocjonalnych do kierowania myśleniem i zachowaniem; a także do zarządzania emocjami i dostosowywania ich do otoczenia lub osiągania własnych celów.

Test myślenia lateralnego dotyczy sposobu rozwiązywania problemów z wykorzystaniem pośredniego i kreatywnego podejścia poprzez rozumowanie, które nie od razu jest oczywiste. Wiąże się to z pomysłami, których nie mogą pojawić się przy zastosowaniu jedynie tradycyjnego logicznego rozumowania krok po kroku.

Test wiecznego niezadowolenia dotyczy Twojej motywacji i stosunku do problemu oraz jego rozwiązania

Test otwartego umysłu dotyczy jakości chęci rozważenia pomysłów i opinii, które są nowe lub odmienne od Twoich.

Test świadomości interdyscyplinarnej dotyczy tworzenia czegoś poprzez myślenie ponad granicami i łączenie wiedzy z kilku dziedzin

Test zdolności do przypadkowych odkryć dotyczy faktu przypadkowego znajdowania interesujących lub wartościowych rzeczy

Test kierowania zespołem i przywództwa dotyczy praktycznej umiejętności kierowania grupą ludzi w celu osiągnięcia wspólnego celu

Test negocjacji dotyczy zdolności do interakcji z innymi ludźmi oraz do uzgadniania spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przy jednoczesnej optymalizacji ich indywidualnej przydatności

Test rozwiązywania problemów dotyczy umiejętności wykorzystania wszystkich rodzajów metod w celu znalezienia najlepszych rozwiązań danego problemu

Test zarządzania czasem dotyczy procesu organizowania i planowania tego, jak podzielić swój czas na poszczególne czynności

NASZE KURSY

PROJEKTOWANIE INNOWACJI

Kurs

Projektowanie innowacji

OD POMYSŁU DO JEGO REALIZACJI

Kurs

Od pomysłu do jego realizacji

ODBIÓR INNOWACJI

Kurs

Absorpcja innowacji

INNOWACYJNA LOGISTYKA

Kurs

Innowacyjna logistyka