TEST CHARAKTEROLOGICZNY

Test charakterologiczny to pierwszy krok, który musisz zrobić na platformie

Test charakterologiczny pozwala na wybranie dla ciebie jednej z dwóch dostępnych klas charakterów: projektant innowacji lub wykonawca innowacji

Projektant innowacji charakteryzuje się wyższym poziomem kreatywności, jest bardziej świadomy potrzeb w zakresie innowacji rynkowej, szybko i łatwo opracowuje innowacyjne rozwiązania, jest twórczy i otwarty.

Wykonawca innowacji przekształca innowacje w rozwiązania organizacyjne i skutecznie monitoruje rynek pod kątem nowych rozwiązań. Obaj muszą mieć wiedzę, jednak albo mają pomysły, albo poszukują wdrożeń.

TEST CHARAKTEROLOGICZNY

PROJEKTANT INNOWACJI

WYKONAWCA INNOWACJI

Po ukończeniu testu charakterologicznego możesz przystąpić do innego testu kompetencji wybranego specjalnie dla Ciebie

NASZE KURSY

PROJEKTOWANIE INNOWACJI

Kurs

Projektowanie innowacji

OD POMYSŁU DO JEGO REALIZACJI

Kurs

Od pomysłu do jego realizacji

ODBIÓR INNOWACJI

Kurs

Absorpcja innowacji

INNOWACYJNA LOGISTYKA

Kurs

Innowacyjna logistyka